Juridische gegevens

JGL Strategic Solutions SARL

• R.C. N°B183446
• N°TVA LU 26748641
• N° Identification 2013-2462-837
• Autorisation d'établissement N° 10081493/0
• Agences d’assurances 2019AC008
• Agent d’assurances 2018AG183

Registre de Commerce et des Sociétés au Grand Duché du Luxembourg – www.lbr.lu

JGL Strategic Solutions is een door het CAA geaggregeerd financieel tussenpersoon en ingeschreven onder het nummer 2019AC008, toegekend door het Commisariat aux Assurances ( www.caa.lu).